Historie

 

 

ROK 1932 - ZALOŽENÍ VESLAŘSKÉHO

 

         ODBORU S.K. TŘEBOŇ 1884

 

 

Veslařství patří mezi ony sporty, jež svou fysickou i mravní, vnitřní i vnější hodnotou patří mezi nejlepší, jež lidstvo má.

 

 Veslařský sport v Třeboni (převzato z dobového tisku - Jihočeského Obzoru, 1932).

Usnesení letošní řádné valné hromady Sportovního klubu Třeboň 1884, aby zřízen byl v jeho rámci veslařský odbor, padlo na úrodnou půdu. O veslařský sport jeví se v Třeboni neobyčejný zájem a možno již dnes prozradit, že v pátek dne 6. května t.r. bude dán vzniku veslařského odboru slavnostní základ. Správně pěstované veslařství je jedním z nejkrásnějších a nejvděčnějších sportů, vyžaduje však zdravé tělo, naprostou kázeň a obětavost těch, kteří se mu zasvětili. Cílem jest výcvik závodního mužstva, které by se mohlo čestně měřiti nejen s tuzemskými, ale i se zahraničními vyspělými kluby. Jest opravdu s podivem, že veslařský sport právě v Třeboni, kde jsou pro jeho pěstování tak neobyčejně příznivé podmínky, jakych daleko široko není, tak pozdě se ujímá. Není pochyby, že pro naše město má zřízení veslařského odboru dalekosáhlý význam, neboť může se tak státi střediskem význačných i mezinárodních závodů, poněvadž má k dispozici jedinečnou, téměž 3 km dlouhou závodní dráhu na rybníku Svět. S dlouhé a prostranné hráze nad zámeckou zahradou možno krásně sledovati, jak závodní čtyřveslice či osmiveslice brázdí klidnou jeho hladinu. Že četnou návštěvou cizinců při takových příležitostech a propagaci z ní plynoucí získá město Třeboň velmi mnoho, netřeba podotýkati. Význam Třeboně pro veslařský sport uznávají čelná veslařská sdružení, hlavně Svaz Veslařů RČS a Veslařský klub Vajgar v Jindř. Hradci, které projevily mimořádnou ochotu přispěti k propagaci tohoto sportu v našem městě. Svaz Veslařů RČS přislíbil uspořádati v Třeboni v pátek dne 6. května přednášku o veslařství se třemi filmy závodů. Přednášku tu bude míti předseda S.V. RČS vrch. rada Čížek z Prahy a zúčastní se jí i jiní čelní funkcionáři tuzemských klubů. Počátek o 20. hod. v městském biografu. Po přednášce přátelský večírek při hudbě jazz-orchestru Sport. klubu Třeboň. Během června t.r. uspořádá pak S.V.RČS na rybníku Svět propagační veslařský závod dvou čelných tuzemnských mužstev. Upozorňujeme třeboňskou, hlavně sportovní veřejnost na tyto dva podniky a lze doufati vzhledem k jejich významu do budoucna, že účast bude co největší, a to již také z toho důvodu, aby hosté, kteří nenáročně a ochotně chtěli oběma podniky o veslařství vzbuditi v Třeboni zájem a Třeboni přispěti propagací nejen doma, ale i v cizině, nebyli zklamáni lhostejností našeho obyvatelstva k podnikům tak velmi důležitým.                                                                                                                                                                                                S.K.T. 1884

 

Mateřský klub SK Třeboň věnoval veslařům do vínku loděnici na ostrově rybníka Svět. První loď - plátová čtyřka - potěšila srdce třeboňských veslařů již 7.8.1932 a dostala jméno Svět. Nový klub ještě v roce 1932 zorganizoval propagační závody a za pomoci pražských oddílů začaly být v dalších letech pořádány mezinárodní veslařské regaty.

 

K HISTORII  TŘEBOŇSKÝCH REGAT

Zakladatelé závodů využili jedinečnosti přírodní dráhy na rybníku Svět a přáli si, aby se Třeboňská regata stala reprezentačním veslařským podnikem. V roce 1935 napsali do programu závodů:

„ Třeboňská regata, to nemají býti jen pouhé veslařské závody. Také zde nejde jen o pouhé vytčení vyšších cílů. Jdeme-li k jádru věci, jedná se zde především o náležité využití ojedinělého daru přírody: ideální veslařskou dráhu. Daru, jehož hodnota je nejen ve vzorné hladině „Světa“, ale i v prostředí, které ji obklopuje a které patří k nejkrásnějším místům naší vlasti, v zeměpisné poloze jak v našem státě, tak vůbec ve střední Evropě, v situaci dopravní, v možnostech organizačních a celé řadě jiných výhod, jimiž je místo nadáno. Není tím míněn jen nádherný místní rámec, ale i předpoklady hospodářské a vůbec celý komplex tohoto díla, sféra, jež byla - dík rozumné práci lidí, této věci oddaných - kolem něho vytvořena...

...Organisační aparát si prostě uvědomuje, že zde jsou veliké možnosti, přírodou a situací neobyčejně podpořené a že z těchto možností musí býti vyzískáno pro dobro našeho veslařství vše, co se vyzískat dá. A situace československého veslařského sportu není dnes taková, aby se mohl těchto hodnot zříci. Naopak náš sport má mravní příkaz, zodpovědný závazek chopiti se ze všech sil kvalit Třeboňské regaty, jež při rozumném využití může míti veliky vliv na vzestup naší veslařiny jak na domácím, tak zejména na mezinárodním foru...“

  Po necelých dvaceti letech od založení veslařského klubu začala první vlna třeboňských úspěchů.  Jako první vybojovali mistrovský titul z roku 1951 pozdější olympijští vítězové: J. Havlis, J. Jindra, korm. J. Hamr, S. Lusk, M. Mejta. Kromě dalších domácích mistrovských titulů a prvenství na mezinárodních regatách sbírali s dalšími oddílovými kolegy i ocenění na mistrovstvích Evropy a na olympijských hrách:

 

Čtyřka s kormidelníkem olympijských vítězů z Helsinek 1952 - M.Mejta, J. Havlis, J. Jindra, S. Lusk, korm. Koranda

 

                                                         XV   OLYMPIA   HELSINKI  1952

                                                         Aviron -- Rowing- Soutu - Rodd

                                                 Finales - Finals - Loppukilpailut - Finaler

                                                                                23. 7.

                       Quatre rameurs en pointe avec barreur - Four-oars with cox - Nelonen perämiehineen - Fyra med styrman

 

                                                        1. Tchecoslovaquie          (T-S)          7:33:40

                                                        2. Suisse                          (SUI)          7:36:50

                                                        3. USA                             (USA)        7:37:00

                                                        4. Grande Bretagne          (G-B)         7:41:20

                                                        5. Finlande                       (SF)           7:43:80

 

 

 Souhrn výsledků skvělé generace v 50-tých a začátku 60-tých let 20. století.

 

1953 ME Kodaň

 

 čtyřka s kormidelníkem M. Mejta, J. Havlis, J. Jindra, S. Lusk,korm. Koranda - zlato

 

 

 1954 ME Amsterdam

 čtyřka s kormidelníkem M. Mejta, J. Havlis, J. Jindra, S. Lusk,korm. Plšek - bronz

 

 1955 ME Ženeva

čtyřka bez kormidelníka M.Mejta, S. Lusk - vyřazeni v opravných jízdách

osma Němec, J. Havlis, Jíška, Nový, Krásný, Švéda, J. Jindra, Antoch, korm. Šindelář - vyřazeni v opravných jízdách

 

1956 OH Melbourne

osma Antoch, J. Jindra, S. Lusk, Reiskup, Švéda,Věntus, Žára, J.Švec, korm. Koranda - vyřazeni v semifinále

 

 1956 ME Bled

osma Věntus, Antoch, Reiskup, Švéda, J. Švec, Žára, J. Jindra, S.Lusk, korm. Koranda - zlato

 

1957 ME Duisburg

osma J. Jindra, Žára, J. Švec, V. Jindra, Reiskup, Švéda, Věntus, S.Lusk, korm. Koranda - bronz

 

1958 ME Poznaň

osma  Holčík, V. Jindra, Věntus, Pojezdný, J. Švec, Švéda, J.Jindra, S. Lusk, korm. Konečný - 4. místo

 

1959 ME Macon

osma Janoušek, Švéda, Hoffman, V. Jindra, J. Švec, Pavkovič,Věntus, S.Lusk, korm. Koníček - stříbro

 

1960 OH Řím

osma Janoušek, Švéda, Lundák, Pavkovič, J. Jindra, Pojezdný, Věntus, S. Lusk, korm. Koníček – bronz

1961 ME Praha

osma  Lundák, Tikal, Pulkrábek, Nový, Hoffman, Pojezný, Věntus, S.Lusk, korm. Koníček - 4. místo

 

 Úspěšní olympionici, po padesáti letech od legendárního úspěchu (nahoře zleva): korm. Koranda, K. Mejta,

(dole zleva) J. Jindra, J. Havlis

 

 

 

 

Úspěšné olympijské hry v Helsinkách znamenaly odrazový můstek pro mohutný vzestup československého veslování. V Třeboni se zatím rodila nová generace veslařů a v sedmdesátých letech byla započata výstavba  loděnice na „Husím plácku“.

Po dostavbě loděnice se klub přestěhoval do okraj rybníka a stará loděnice na ostrově dnes složí k uskladnění ojetých lodí a dráhových bojek.

Nastupující generace začala sbírat mistrovské tituly na domácí vodě a v roce 1969 odstartovala další úspěšnou éru třeboňských reprezentantů na mistrovství světa v Neapoli:

 1969 MSJ Neapol

 

dvojskif  A. Kotil, J. Louvar - 4. místo

Nová generace odstartovala další úspěšnou éru třeboňských reprezentantů v roce 1969 na MSJ v Neapoli : (zleva) J. Louvar, trenér V. Kunc, A. Kotil.

 

 1971 ME Kodaň

čtyřka s korm. Mareček, Jánoš, Neffe, Z. Zíka, korm. Petříček - 6. místo

 

 Nováček Dukly Praha Zdeněk Zíka před ME v Kodani.

 

 1972 OH Mnichov

osma Lorenc, Z. Zíka, Konvička, Heythum, Kuba, Suchopár, Vraštil, Kruták, korm. Pták - 10. místo

 

1973 MSJ Nottingham

dvojskif F. Krška, P. Petržala - 7. místo

 

1973 ME Moskva

čtyřka bez korm. Leneček, K. Mejta ml., Suchánek, Caska – 11.místo

 

1975 MS Nottingham

čtyřka párová Koudela, Pecka, V. Vochoska, Hellebrand - stříbro

čtyřka bez korm. Leneček, Z. Zíka, Batěk, Vlach - 5. místo

osma Zapletal, Vraštil, Pokorný, Mls, Plamínek, Konvička, K. Mejta   ml., Neštický, korm. Pták - 4. místo


1976 OH Montreal

čtyřka párová Pecka, V. Vochoska, Lacina, Hellebrand - bronz

osma Zapletal, Vraštil, Konvička, Mls, Pokorný, Plamínek, Neštický, K. Mejta ml., korm. Pták - 6. místo

 

1977 MS Amsterdam

čtyřka párová V. Vochoska, Pecka, Koudela, Černý - stříbro

dvojka s korm. Neffe, K. Mejta ml., korm. Pták - bronz

 

1978 MS Karapiro

dvojka s korm. Neffe, K. Mejta ml., korm. Pták - stříbro

čtyřka párová V. Vochoska, Pecka, Koudela, Lacina - 4. místo

 

1979 MS Bled

dvojskif Pecka, V. Vochoska - stříbro

osma Janko, Hladík, Král, Pevný, K. Mejta ml., Neffe, Jungmann, Štefan, korm. Pták - 7. místo

 

1980 OH Moskva

  dvojskif Pecka, V.Vochoska - bronz

 Mnoha medailemi ověnčený dvojskif Václav Vochoska, Zdeněk Pecka

 osma Pevný, Janko, Jungmann, Neffe, K. Mejta ml., Vičík, Doleček,   Kyselý, korm. Pták - 4.místo

 

1981 MS Mnichov

dvojskif Pecka, V. Vochoska - 4. místo

osma Kolář, Jungmann, Vičík, K. Mejta ml., Suchopár, Pevný, Mak,   L. Ondráček, korm. Barák - 6. místo

 

1982 MS Luzern

dvojskif Pecka, V. Vochoska - bronz

 

1985 MS Hazewinkel

dvojskif V. Vochoska, Jakoubek - 7. místo   

čtyřka párová J. Vochoska, Bureš, Zářecký, Švrček -  bronz


 Čtyřka párová v sestavě (zprava) Švrček, Zářecký, Bureš a J. Vochoska si dojela na MS v Hazewinkelu pro bronzovou medaili

 

 1986 MS Nottingham

 čtyřka párová J. Vochoska, Bureš, Jakoubek, Švrček - 4.  místo

 

Další generace úspěšných třeboňských veslařů navázala na své předchůdce počátkem devadesátých let:

 1989 MSJ Szeged

čtyřka párová Dariusová, Vavřiníková, M.Šefčíková, Jirková  - 5.místo   

osma Skládal, K. Pešek, Beneš, Nykl, Truhlář, Prázdný, Čepička,         Chaloupka, korm. Jedlička  - 9. místo

 

1990 MS Tasmánie

čtyřka párová Soukupová, M.Šefčíková, Mikulová, Kafková - bronz

 

1991 MSJ Banyoles

dvojka bez korm. Holeček, J. Šefčík - zlato

 

1991 MS Vídeň

osma Jandourková, Straková, Vavříníková, Součková, M. Šefčíková, Děkanovská, Zavadilová, Beránková, korm. Kováčová - 11. místo

 

1992 OH Barcelona

osma Žáková, Dariusová, Beránková, M.Šefčíková, Telenská, Zavadilová, Vávrová, Jandová, krom. Kováčová - 8. místo

osma Zavadil, Sokol, Blecha, Beneš, Menšík, Holeček, J. Šefčík, Businský, korm. Pták - 12. místo

 

1993 MSJ Arungen

čtyřka bez korm. Bláhová, Halásková, J. Veselá, K. Bernášková - 5.místo

 

1993 MS Račice

čtyřka s korm. Sokol, Blecha, J. Šefčík, Dalecký, korm. Hejdušek -  stříbro

osma Jandová, Německá, Laholíková, M. Šefčíková, Součková, Žáková, Zavadilová, Mikulová, korm. Kováčová - 6. místo

čtyřka s korm. M. Šefčíková, Součková, Žáková, Mikulová - 9.místo

 

1994 MSJ Mnichov

osma Krbová, Ostrezi, K. Bernášková, Vejnárková, Holcová, J. Veselá, Reichertová, Žáková, korm. Pišanová - bronz

Bronzová osma

čtyřka bez korm J. Veselá, K. Bernášková, Reichertová, Vejnárková - 5. místo

osma Kraus, M. Petrů, Nykl, Kessler, Macas, Séman, Hejalko, Nezval, korm. Mrakava - 10. místo

čtyřka s korm. Vlček, Bílý, M. Januška, Lavička, korm. Schmarc - 11. místo

 

1996 MSJ Skotsko

skif M. Vochosková - 7. místo

 

1997 MSJ Hazewinkel

skif M. Vochosková - 9. místo

 

1998 MSJ Ottensheim

čtyřka párová V. Vochoska ml., Švrček ml., L. Kubricht, M.   Kubricht - 14. místo

 

1998 MS Kolín n/R.

čtyřka párová Žujová, M. Vochosková, Andrlová, Fišerová  - 11. místo

 

1999 MSJ Plovdiv

skif V. Vochoska ml. - 7. místo

 

2000 MS senioři B (do 22 let)

dvojskif Kopřiva, V. Vochoska ml. - 5. místo

 

2001 MS Luzern

dvojskif Kopřiva, V. Vochoska ml. - 15. místo

 

Další generace vynikajících třeboňských veslařů – přesněji řečeno veslařek – se zúčastnila světového šampionátu juniorů v holandském Amsterodamu v roce 2006. Obě dívky pařily mezi nejmladší účastnice, protože věkově patřily v době závodů mezi dorostenky.

 2006 MSJ Amsterodam

dvojka bez kormidelnice B. Šindlerová, H. Janátová – 13. místo

 

2007 MSJ Peking

dvojka bez kormidelnice B. Šindlerová, H. Janátová – 11. místo

 

2008 MSJ Linz - Ottensheim

čtyřka bez kormidelnice K. Kopecká, H. Janátová, A. Stembergová, B. Šindlerová – 7. místo

 

2009 MS U23 Račice

čtyřka bez kormidelnice L.Vrecníková, H. Janátová, B. Šindlerová, V. Ondráčková – 10. místo

 

Po několeté přestávce se objevila zatím poslední generace úspěšných třeboňských veslařů, a to veslař František Klíma

2012 MSJ Plovdiv

párová čtyřka  A. Kolář, J. Rybín, O. Hollas, F. Klíma – 18. místo

 

2012 MEJ Bled

párová čtyřka  A. Kolář, J. Rybín, O. Hollas, F. Klíma – 6. místo

 

2013 MSJ Trakai

párová čtyřka  J.Hellebrand, J. Šimánek, M. Šimoník, F. Klíma – 8. místo


 

2013 MEJ Minsk

párová čtyřka  J.Hellebrand, J. Šimánek, M. Šimoník, F. Klíma – 5. místo

 

 

PRAŽSKÉ PRIMÁTORKY

Je snahou každého českého veslaře bojovat alespoň jednou v nejstarším skifařském závodě Rösslera - Ořovského nebo usednout do primátorské osmy a bojovat o Primátorský štít. Tuto čest okusili i mnozí Třeboňáci, ať už ve svém mateřském dresu nebo v dresech jiných klubů. Nahlédnutím do výsledkových listin lze připomenout alespoň členy vítězných posádek:

 

Osmiveslice mužů O primátorský štít

1958  J. Vyhnal. K. Průcha (Dukla terezín)

1959  V. Jindra, J. Švec (Dukla Terezín)

1971  Z. Zíka (Dukla Praha)

1972  Z. Zíka (Dukla Praha)

1975  A. Kotil (Tatra Smíchov)

1977  K. Mejta ml. (Dukla Praha)

1980  V. Vochoska (Dukla Praha)

1984  V. Vochoska (Dukla Praha)

1985  V. Vochoska (Dukla Praha)

1993  J. Šefčík (Dukla Praha)

 

Jarní skulérský závod Rösslera - Ořovského 

1975  V. Vochoska (Dukla Praha)

1984  J. Vochoska (Tatra Smíchov)

 

Osmiveslice žen

1975  L. Kubičková (Tatra Smíchov)

1987  J. Vonková (Tatra Smíchov)

1991  M. Šefčíková (Tatra Smíchov)

1992  M. Šefčíková (Tatra Smíchov)

1993  M. Šefčíková (Tatra Smíchov)

 

Skif žen O stuhu Podolí

1998  M. Vochosková (Jiskra Třeboň)

 

Osmiveslice juniorů

2013  F. Klíma

 

Osmiveslice dorostenců O cenu Vltavy

1991  M. Januška, M. Petrů

1993  M. Januška, M. Petrů

2002  M. Šindler, P. Müller  (Jiskra Třeboň)

 

V roce 2012 slavil veslařský oddíl TJ Jiskra Třeboň 80. výročí založení klubu. Za toto období brázdilo hladinu rybníka velké množství veslařů a veslařek, z nichž jen někteří okusili mezinárodní vody na mistrovstvích Evropy, světa a na olympijských hrách. Jejich výčet je úctyhodný, jak je patrno z přehledů. Někteří dobyli vavříny při domácích mistrovstvích a reprezentovali vlast na mezinárodních regatách, aniž se dostali na vrcholné mezinárodní soutěže. To by stačilo na další několikastránkový výčet jmen závodníků a jejich úspěchů. Klubem prošli také ti, kteří si zaveslovali na různých závodech a z nejrůznějších důvodů veslovat přestali, i když na své veslařské krůčky vzpomínají v dobrém. V neposlední řadě se v oddílu rodili trenéři a trenérky, kteří svůj čas obětovali tomuto vynikajícímu sportu.  Nelze  nevzpomenout ani těch, kteří se věnovali organizaci mezinárodních veslařských regat v minulosti nebo v současnosti. Díky nim tato tradice žije stále, takže v posledních letech se třeboňský klub stal předposlední srpnový víkend dějištěm Třeboňské regaty s mezinárodní účastí. Závody si získávají příznivce i v zahraničí, takže počet startujících se každoročně zvyšuje. V roce 2013 se regaty zúčastnili závodníci i závodnice z 35 klubů (26 českých a moravských a 9 zahraničních).

 

 

 Z klubových pramenů sestavila L. Kotilová, pro web upravil a doplnil T. Klíma

 

 

 

 

 

Aktuality

07. 02. 2024

Výroční členská schůze 15.3.2024

Výbor veslařského oddílu TJ Jiskra Třeboň zve všechny členy veslařského oddílu na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 15.3.2024 v 18:00 v klubovně veslařského...Více zde

18. 01. 2023

Výroční členská schůze

Výbor veslařského oddílu TJ Jiskra Třeboň zve všechny členy veslařského oddílu na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 3.3.2023 v 18:00 v klubovně veslařského...Více zde

13. 10. 2022

Pozvánka na veslařskou žábu

V sobotu 22.10.2022 se bude konat tradiční veslařská Žába. Pozvánku naleznete v sekci ke stažení.   Všichni jsou srdečně zváni.Více zde

24. 08. 2022

Třeboňská regata 2022 - vyhodnocení

V pátek 19.8.2022 se na rybníku Svět v Třeboni uskutečnil 1. ročník Třeboňských Beach sprintů. Jedná se o novou disciplínu, která by se měla stát součástí olympijského programu...Více zde

01. 07. 2021

Dotační titul 2021

Podpora talentované veslařky Simony Kohoutové a její přípravy na MS U23 Simona Kohoutová je v roce 2021 finančně podporována jikočeským krajem v rámci...Více zde

19. 08. 2022

Startovní listina Třeboňská regata 2022

V sekci "soubory ke stažení" naleznete startovní listinu Třeboňské regaty 2022 po schůzce.Více zde

01. 06. 2022

Vyhodnocení projektu

Cílem projektu byla podpora a zajištění kvalitních tréninkových podmínek pro juniorskou reprezentantku z let 2019 a 2020 Simonu...Více zde

25. 02. 2022

Výroční členská schůze

Výbor veslařského oddílu TJ Jiskra Třeboň zve všechny členy veslařského oddílu na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 11.3.2022 v 18:00 v klubovně veslařského...Více zde

09. 11. 2021

Rekonstrukce 2021

 V termínu 26.8. - 13.10.2021 proběhla rekonstrukce části elektroinstalace a plynového kotle s příslušenstvím na veslařské loděnici v Třeboni. Celková sena akce činila...Více zde

21. 08. 2020

Otevřené Mistrovství Oblasti Vltava

Výsledky sobotních rozjížděk a startovní listinu nedělního programu naleznete na www.veslo.cz/závody/rozlosování nebo zde v dokumentech Ke stažení.Více zde

Fotogalerie